The BoX

The BoX

For table reservations: www.The-box.no // Post@the-box.no

Music

Mixed Music & Open Format

Atmosphere

Large Nightclub

Door Policy

The boX tar forbehold om å nekte påmeldte dersom de har vært innvolvert i episoder, hvor det har vært brudd på ordensreglene som gjelder på The boX

Address

Engene 12, 3015 Drammen, Norway